Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2394 4399
Reposted fromtelewizja telewizja viaschattenreich schattenreich
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromsotired sotired viaschattenreich schattenreich
4929 7696
Reposted frommslexi mslexi viadusz dusz
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem..
— Piotr Adamczyk
Reposted frommslexi mslexi viadusz dusz
7601 f35c
Reposted frommyry myry viaamphetamine amphetamine
9508 b882
Reposted frompeper peper viaschattenreich schattenreich
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
1622 2e48
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viadusz dusz
9705 a506
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
9030 67e2
Reposted fromseverine severine viamicomomicuando micomomicuando
7365 162b
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialove-water love-water
Google'da ara
Reposted fromweightless weightless viachildren children
Feel the sunbeams kiss your skin? welcome home. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viapuella13 puella13
3057 c3e5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl