Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5030 3193
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viadusz dusz
i czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boje  i czuję się nikim
— myslovitz
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viadusz dusz
1190 01a8 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Reposted fromtfu tfu viaadhara adhara
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaadhara adhara
1564 01d8 500
Reposted fromnazarena nazarena viaadhara adhara
2394 4399
Reposted fromtelewizja telewizja viaschattenreich schattenreich
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
4929 7696
Reposted fromsilkydreams silkydreams viadusz dusz
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem..
— Piotr Adamczyk
Reposted fromsilkydreams silkydreams viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl